Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O LXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 25 MAJA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 25 maja 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ w sprawie określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu.

4.2/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

       położonego w obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3.

4.3/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

4.4/ w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z

       dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

       Gminy Międzylesie.

4.5/ w sprawie zmiany uchwały Nr LX/374/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

       28 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

       celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi

       powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzylesie na długości 1,44 km”.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

           

 

 

           Przewodniczący

Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                   

            Jerzy Marcinek

 

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023, poz. 40 ze zm.). Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.