Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasiłek celowy

Zgodnie z art.39.1 w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

 

 Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
a także kosztów pogrzebu.

 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

 

 Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku zdarzenia losowego.

 

 Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
informację wytworzył(a): Agnieszka Łąk
za treść odpowiada: Agnieszka Łąk
data wytworzenia: 07.12.2004r.