Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A11.REJESTRACJA URODZEŃ

 

REJESTRACJA  URODZEŃ

 

ZAKRES

                 Rejestracja Urodzeń

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

                 USC  I piętro pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.Dowody osobiste rodziców dziecka.

2.Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka o ile nie zawarli

   związku małżeńskiego w miejscowym USC.

3.Odpis aktu urodzenia matki dziecka jeżeli dziecko nie pochodzi

   z małżeństwa.

4.Zgłoszenie urodzenia noworodka(zaświadczenie lekarskie).

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA.

Akt urodzenia

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

Niezwłocznie

UWAGI

1.W zastępstwie rodziców dziecka rejestracji urodzenia może dokonać

   inna osoba po przedstawieniu upoważnienia do rejestracji i nadania imion

   dziecku, podpisanego przez ojca i matkę.

2.Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

PODSTAWA  PRAWANA

1.Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego

    (Dz. U. Nr 36 poz.180 z późn. zmianami).

2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy       

    (Dz. U. Nr 9 poz.59 z późn. zmianami).

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003