Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A06.TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

 

TRANSKRYPCJA  ZAGRANICZNYCH  AKTÓW  STANU  CYWILNEGO  DO POLSKICH  KSIĄG

 

ZAKRES

 Transkrypcja  zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

MIEJSCE ZAŁATWIANIA                                                                                          

            USC   I piętro  pokój  nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

  1. Dowód osobisty (dla cudzoziemca-paszport z potwierdzeniem zameldowania w rejonie USC).
  2. Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydania z nich odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
  3. Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji, o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski.
  4. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

            Wpis aktu zagranicznego do polskich ksiąg

            Decyzja

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

1.       Czternaście dni.

2.       W sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

UWAGI

            Transkrypcja podlega opłacie skarbowej: decyzja – 50,00zł.

PODSTAWA PRAWANA

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003