Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

A08.OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

OŚWIADCZENIE  O  POWROCIE  OSOBY ROZWIEDZIONEJ  DO  NAZWISKA, KTÓRE  NOSIŁA PRZED  ZAWARCIEM  MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM  URZĘDU STANU CYWILNEGO 

ZAKRES

      Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które

      nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed

      Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Dowód osobisty.
 2. Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadu, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC.

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

     Protokół.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

     Niezwłocznie

UWAGI

     Przyjęcie oświadczenia podlega opłacie skarbowej: oświadczenie- 11,00 zł.

PODSTAWA PRAWANA

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz.1975 z póżń. zmianami).

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Metryczka
 • opublikowano:
  01-09-2003 09:55
  przez: Marek Gliński
 • zmodyfikowano:
  25-07-2008 08:57
  przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl