Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A09.OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

      Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem

       Urzędu Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

  1. Dowody osobiste rodziców.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie względnie odpis skrócony aktu  zgonu współmałżonka (dla kobiet, które pozostawały w związku małżeńskim).
  3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.
  4. Zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety w przypadku uznania dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

       Protokół

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Niezwłocznie

UWAGI

      Przyjęcie Oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

PODSTAWA PRAWANA

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późń. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U. Nr 9 poz.59 z późn. zmianami).
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003