Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A10. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWANEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWANEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

ZAKRES

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dozawarcia małżeństwa za granicą:

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

        USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

  1. Podanie.
  2. Dowód osobisty.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia , o ile nie został sporządzony w  miejscowym USC.
  4. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
  5. Od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

·         Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – dla osób rozwiedzionych,

·         Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów.

 

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA

      Zaświadczenie

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Siedem dni

UWAGI

  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie – 38,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003