Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU ROLNYM - Zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 

Zakres

 

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym      

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 

 

      Informacja w sprawie podatku rolnego składana przez osoby fizyczne oraz Deklaracja na podatek rolny składana przez osoby prawne, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru

 

 

Wynik sprawy - sposób załatwienia

 

 

      Wprowadzenie lub wykreślenie z ewidencji podatników

 

 

 

 

Uwagi

 

 

      Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów

i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

 

      Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca,w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

 

      Obowiązek składania informacji oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

 

 

 

Osoby prawne są obowiązane:

 

 

-      składać w terminie do 15 stycznia Deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie

     14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

-      odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie

     14 dni od zaistnienia tego zdarzenia

-      wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

 

 

 

 

Osoby fizyczne są obowiązane:

 

 

-      składać informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 

 

     Podatek ustalony w drodze decyzji wydanej przez organ podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

      Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2003
  przez: Julita Dudek
 • opublikowano:
  30-12-2003 14:55
  przez: Marek Gliński
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 08:57
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 5244
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl