Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU LEŚNYM - Zgłaszanie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Zakres

Zgłaszanie obowiązku podatkowego i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku leśnym       

      

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

       Informacja w sprawie podatku leśnego składana przez osoby fizyczne i deklaracja na podatek leśnym składana przez osoby prawne , sporządzana na formularzu według ustalonego wzoru

     Wynik sprawy - sposób załatwienia

Wprowadzenie lub wykreślenie z ewidencji podatników

Uwagi

       Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

       Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

         Obowiązek składania Informacji w sprawie podatku leśnego oraz Deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Osoby prawne są obowiązane:

-          składać, w terminie do 15 stycznia Deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

-          odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia

-          wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony

      w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy do dnia 15 każdego miesiąca

Osoby fizyczne są obowiązane:

-          składać informacje w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym

     

 

      Podatek ustalony w drodze decyzji przez organ podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca,

15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888)

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2003
  przez: Julita Dudek
 • opublikowano:
  30-12-2003 14:56
  przez: Marek Gliński
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 08:57
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 4100
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl