Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12. ULGI - W zakresie podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej i opłaty skarbowej

     Wniosek o udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatków podatnik składa we właściwym urzędzie skarbowym, który przekazuje kompletne dokumenty do załatwienia przez organ podatkowy - Urząd Miasta i Gminy. Wniosek o udzielenie ulgi podatnik składa w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie lub formie prawem przewidzianej.

 

    Podstawą wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności, rozłożenia spłaty podatku na raty, zgody na zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku jest uznanie, że udzielenie w/w ulg zabezpieczy ważny interes podatnika lub interes publiczny. Umorzenie podatku jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych j.w. oraz gdy należny podatek nie może być zabezpieczony na nabytych nieruchomościach.