Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na wniosek wnioskodawcy w sprawie:

  1. Posiadania gospodarstwa rolnego.
  2. Niezalegania w podatkach.
  3. Inne.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania.

Wydanie zaświadczenia może podlegać opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenia wydawane są w oparciu o prowadzoną przez Referat ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu podatkowego.

 

 

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia.docx (10,94KB)