Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie NR 240/2009 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiazujące na terenie Gminy Międzylesie z dnia 25 listopada 2009r.

Zarządzenie nr 240/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiązujące na terenie Gminy Międzylesie.

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) i wykonaniu uchwały nr V/21/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011

 

Zarządzam co następuje: 

§ 1

1. Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 1,93 zł,

2. Stawka bazowa czynszu za lokale socjalne za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 0,41 zł,

 

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu do pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najemcom lokali mieszkalnych. Wypowiedzenia należy dokonać z 3-miesięcznym okresem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Tomasz Korczak
Data wytworzenia: 2009-11-25
Metryczka
  • opublikowano:
    10-11-2010 09:56
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl