Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie NR 89/2010 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe obowiazujące na terenie Gminy Międzylesie z dnia 21 kwietnia 2010r.

Zarządzenie nr 89/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Od dnia 1 lipca 2010r. podwyższa się bazowe stawki czynszu za lokale użytkowe o 3,5%.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Międzylesie dnia 21.04.2010r.

BURMISTRZ

Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Tomasz Korczak
Data wytworzenia: 2010-04-21
Metryczka
  • opublikowano:
    10-11-2010 10:33
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl