Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie NR 254/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiazujących na terenie Gminy Międzylesie z dnia 30 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 254/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiązujących na terenie Gminy Międzylesie.

Na podstawie art. 8 pkt 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) i w wykonaniu uchwały nr V/21/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011,

 

zarządzam co następuje: 

§ 1

1. Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 2,40 zł,

2. Stawka bazowa czynszu za lokale socjalne za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 0,51 zł,

 

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu do pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najemcom lokali mieszkalnych. Wypowiedzenia należy dokonać z 3-miesięcznym okresem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Tomasz Korczak
Data wytworzenia: 2011-11-30