Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 2/2011 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 133 - obręb Gniewoszów.

 

Zarządzenie nr 2/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 stycznia 2011 r. 

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 133 - obręb Gniewoszów. 

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 133 o pow. 0,24 ha, położonej w Gniewoszowie, KW 43993, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2 

  1. Ustala się:

    1. termin przetargu na dzień 14.02.2011 r. godz. 1000,

    2. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej. 

  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Międzylesie, dnia 13 stycznia 2011 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-01-13