Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 37/2011 z dnia 16.03,2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Kamieńczyk 29/3.

 

Zarządzenie nr 37/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 16 marca 2011 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Kamieńczyk 29/3.
 
Na postawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkalne i budynki jednorodzinne - zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
Przeznaczyć się do sprzedaży w drodze przetargu lokal użytkowy Kamieńczyk 29/3(dz. nr 101/2, pow. ewidencyjnej 0,1200 ha, KW SW1K/00061849/7).

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 16 marca 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

  
Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-03-16