Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 68/2011 z dnia 08.04.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

Zarządzenie nr 68 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 08 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Wobec faktu, że trzeci ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 20 grudnia    2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
 
a) określić termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr207/4 o pow. 0,3444 ha, KW 44168, obręb Jodłów - na dzień 16 maja 201 r. na godz. 1100.
b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 83.631 zł.
c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
Międzylesie, dnia 08 kwietnia 2011 r.
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-04-08