Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 114/2011 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 112, 113, 108/1, 108/2 i 108/3, obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 114 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 25 maja 2011 r.
 
 
w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 112, 113, 108/1, 108/2 i 108/3, obręb Gniewoszów.
 
Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalno gospodarczymi nr 112 o pow. 2,27 ha SW1K/00023082/4, oraz działek niezabudowanych nr 113 o pow. 5,36 ha, 108/3 o pow. 2,56 ha, nr 108/1 o pow. 2,06 ha, nr 108/2 o pow. 1,82 ha, SW1K/00023082/4         i sW1K/00036349/8, położonych w Gniewoszowie, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
1.      Ustala się:
a)      termin przetargu na dzień 05.08.2010 r. godz. 1000,
b)      cenę wywoławczą nieruchomości w kwocie – 482.334 zł
c)      wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2.      Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 25  maja 2011 r.
 


Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-05-25