Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 127/11 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na wykonanie remontu dachu remizy we wsi Szklarnia

 

Zarządzenie Nr 127 /11
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 09 czerwca 2011r.

 

 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na wykonanie remontu dachu remizy we wsi Szklarnia

 

 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 14 lutego 2007r w sprawie zasad prowadzenia gospodarki w lasach stanowiących własność Gminy Międzylesie
zarządzam, co następuje:

 
§1

 
Przekazuję nieodpłatnie 2 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla Rady Sołeckiej wsi Szklarnia z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu remizy wiejskiej wsi Szklarnia.

 
§2

 
Zobowiązuję Sołtysa wsi Szklarnia do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna w terminie 1 roku od jego otrzymania .

 
§3

 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

 

 
§4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
Międzylesie, 09 czerwca 2011r.

 
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2011-06-09
Metryczka
  • opublikowano:
    10-06-2011 10:59
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl