Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 138/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia dwóch części nieruchomości gruntowych niezabudowanych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 138/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 21 czerwca 2011 r.
 
 
w sprawie przeznaczenia dwóch części nieruchomości gruntowych niezabudowanych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zm.), w zw. z § 3 pkt. 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu, oraz zarządzenia nr 124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie z dnia 01.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawek wyjściowych czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych oraz gruntów pod zabudowę garażową, objęte przetargiem, stanowiące własność gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:
§ 1
 
1.       Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Wojska Polskiego 22, dwie części  o pow. 18 m2 z nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzylesiu, AM 1, w granicy działki nr 322/11.
2.      Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
3.      Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.
 
 
§ 2
Ustalam:
1)      termin przetargu na dzień 22.07.2011 r. godz.10.oo.
2)     Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego za 1 m2 gruntu w wysokości 1,22 zł netto.
3)     wadium w pieniądzu w wysokości 5 zł.
 
§ 3
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Uzasadnienie:
Wybór formy przetargu podyktowany jest brakiem garaży i miejsc pod zabudowę garażową dla zamieszkujących w budynku  ul. Wojska Polskiego 22. Ponadto teren wokół wydzielonego garażu jest zapleczem gospodarczym dla tychże mieszkańców.
 
Międzylesie, dnia 21 czerwca 2011 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

 138.jpeg

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-06-21

 


JPEG138.jpeg

Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2011 14:26
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl