Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 163/2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu V-go przetargu na zbycie działki nr 207/3 - obręb Jodłów.

Zarządzenie nr 163/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 26 lipca 2011 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu V-go przetargu na zbycie działki nr 207/3 - obręb Jodłów.
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz w wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów– zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Wobec faktu, że czwarty ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 15 maja     2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
 
a) określić termin piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr207/3 o pow. 0,1556 ha KW 44168, obręb Jodłów - na dzień 26 sierpień 2011 r. na godz. 1300.
b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 37.789,50 zł.
                 c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
 
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 26 lipca 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-07-26