Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 165/2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 24/2 - obręb Szklarnia.

Zarządzenie nr 165 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 26 lipca 2011 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 24/2 - obręb Szklarnia.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz w wykonaniu uchwały nr XLIX/290/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 06 czerwca  2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
 
a) określić termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr24/2 o pow. 0,63 ha, SW1K/00043824/4, obręb Szklarnia - na dzień 29 sierpnia 2011 r. na godz. 1000.
b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 69.177 zł.
c) ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 26 lipca 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-07-26
Metryczka
  • opublikowano:
    27-07-2011 08:02
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl