Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 175/2011 z dnia 10.08.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działek niezabudowanych nr 108/1, 108/2, 108/3 - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 175 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 10 sierpnia  2011 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działek niezabudowanych nr 108/1, 108/2, 108/3 - obręb Gniewoszów.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 05 sierpnia  2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
 
a) określić termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr108/1 o pow. 2,06 ha, nr 108/2 o pow. 1,82 ha, SW1K/00036349/8, oraz nr 108/3 o pow. 2,56 ha,  SW1K/00023082/4, obręb Gniewoszów - na dzień 12 września 2011 r. na godz. 1200.
b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 141.506 zł.
c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 10 sierpnia 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-08-10
Metryczka
  • opublikowano:
    11-08-2011 14:51
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl