Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 180/2011 z dnia 17.08.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 768 - obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 180 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
 
 
w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 768 - obręb Domaszków.
 
Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb domaszków – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 768 o pow. 0,4379 ha, obręb Domaszków, KW SW1K/00044068/3, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
1.      Ustala się:
a)      termin przetargu na dzień 19.09.2011 r. godz. 1000,
b)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 40.598  zł.
c)      wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2.      Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 17  sierpnia  2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-08-17