Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 186/2011 z dnia 22.08.2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 123/13 obręb Nowa Wieś do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 186 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 123/13 obręb Nowa Wieś do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne część nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi, AM 1, w granicach działki nr 123/13 o powierzchni do wydzierżawienia 0,80 ha.
2.      Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
 
§ 2
Ustalam:
a)      Termin przetargu na dzień 23.09.2011 r. godz.11.oo.
b)     Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 16,56 zł.
c)      Wadium w pieniądzu w wysokości 16,56 zł.
 
§ 3
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 22 sierpnia 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 

dz 123_13.jpeg 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-08-22


JPEGdz 123_13.jpeg