Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 194/2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 194 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 05 września 2011 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia w drodze rokowań.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonania uchwały nr XLIX/290/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Wobec negatywnych wyników I-go (06.06.2011 r.) i II-go (29.08.2011 r.) przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, SW1K/00043824/4, zarządzam nieruchomość w drodze rokowań, ustalając termin na dzień  19.10.2011 r, na godzinę 9.oo.
 
§ 2
 
1.      Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:
  • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,
  • Zastępca Burmistrza - Piotr Kensicki,
  • Skarbnik - Helena Leka,
  • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,
  • Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami – Wiesława Szyrszeń.
2.      Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
3.      Ustalam:
a)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 69.177 zł.
b)      zaliczkę w pieniądzu w kwocie 3.500tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Międzylesie, dnia 05 września 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-09-05