Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 252/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 113/11 z dnia 25 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 252 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 25 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie uchylenia zarządzenia 113/11 z dnia 25 maja 2011 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Uchylam zarządzenie nr 113/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie pomocy materialnej dla mieszkańca gminy Międzylesie.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Uzasadnienie:
 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej . 

 
 
Międzylesie, dnia 25 listopada 2011 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2011-11-25