Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 255/20111 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, cz. dz. 327/47, obręb Międzylesie.

Zarządzenie nr 255 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 30 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 327/47, obręb Międzylesie.
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy pod zabudowę garażową części nieruchomości gruntowej nr 327/47 o powierzchni 28 m2, obręb Międzylesie, ul. Wojska Polskiego, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2.      Załącznik mapowy określa przedmiot dzierżawy.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 30 listopada 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy – cz. dz. 327/47, obręb Międzylesie.
 
 
 
Wykaz nr 37/2011
 
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Międzylesie
Cz. dz. 327/47
SW1K/00047292/3
2.
Powierzchnia nieruchomości
28 m2
3.
Opis nieruchomości
Działka niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
-
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
1,20 zł /m2 netto miesięcznie
9.
Termin wnoszenia opłat
ustalony w umowie
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Dzierżawa w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
-
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 01.12.2011 r. do dnia 22.12.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz Tomasz Korczakzałącznik nr 2.jpeg
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-11-30


JPEGzałącznik nr 2.jpeg