Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 56/09 z dnia 04.03.2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 183 ob. Nagodzice do dzierżawy w drodze przetargu.

 

Zarządzenie nr 56/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 marca 2009 r.


 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 183 ob. Nagodzice do dzierżawy w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), § 3 ust. 1, 3, 8 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu ( ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do dzierżawy na okres jednego roku, na cel określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działkę niezabudowaną o numerze geodezyjnym 183, o pow. 0,33 ha, obręb Nagodzice, KW 44170.

§ 2

  1. Ustalam:

1) termin przetargu na dzień 14.04.2009 r. na godz. 10.oo

      2) cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 20 zł. brutto.

      3) wadium w kwocie 4 zł


§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.


 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.


 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Międzylesie, dnia 04 marca 2009 r.

Burmist Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 04.03.2009
Metryczka
  • opublikowano:
    09-03-2009 13:40
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl