Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 63/09 z dnia 11.03.2009 r. w sprawie: dofinansowania kosztów spotkania delegacji uczestniczących w XII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej

 

Zarządzenie nr 63 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie: dofinansowania kosztów spotkania delegacji uczestniczących w XII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Z działu – 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – budżet Gminy na rok 2009 – przeznaczam kwotę w wysokości 500 zł zł na dofinansowanie kosztów spotkania delegacji uczestniczących w XII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej organizowanych w Kudowie Zdrój w dniu 28 marca 2008r na rzecz Rady Sołeckiej wsi Roztoki.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Annie Kulbaka.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie , 11 marca 2009 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-03-11