Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 112/09 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

 

Zarządzenie nr 112/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1 

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji - drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogę w granicy działki o numerze geodezyjnym nr 202/2 o pow. 852 m2, obręb Nowa Wieś.

     

  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza sie kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 13 maja 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2009-05-13