Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 132/2009 w sprawie: powołania koordynatora do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009-2015

 

Zarządzenie Nr 132/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 5 czerwca 2009 roku

 

 

 

w sprawie: powołania koordynatora do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009-2015.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Opracować Strategię Rozwoju Gminy Międzylesie na lata 2009 – 2015 do 31 sierpnia 2009 roku.

 

§ 2

Na koordynatora prac związanych z opracowaniem Strategii wyznaczam Pana Piotra Kensickiego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Piotrowi Kensickiemu.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Międzylesie, dnia 5 czerwca 2009 roku

                                                                                                  Burmistrz  Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Harasińska
Data wytworzenia: 2009.06.17