Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 167/09 z dnia 12.08.2009 r. w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych nr 282/2 i 150/5 w obrębie Kamieńczyk.

 

Zarządzenie nr 167 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych nr 282/2 i 150/5 w obrębie Kamieńczyk.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1 

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogi w granicach działek o numerach geodezyjnych nr 282/2 pow. 0,02 ha, nr 150/5 o pow. 0,03 ha, obręb Kamieńczyk, KW 43827. 

  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.


 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza sie kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie.

Drogi wewnętrzne, wymienione w zarządzeniu, od szeregu lat nie pełnią swojej funkcji określonej w ewidencji gruntów. Użytkowane są przez właścicieli nieruchomości przyległych nr 150/3, 150/6, 150/7, 150/9 i 149 i pełnią rolę podwórza i ogrodu przydomowego.

Międzylesie, dnia 12 sierpnia 2009 r.

Burmistrz

Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-08-12