Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 176/09 z dnia 19.08.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

 

Zarządzenie nr 176/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 29/7 i 29/8 obręb Pisary. – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 29/8 o pow. 0,1192 ha, obręb Pisary, KW 43830 nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

1. Ustala się:

a) termin pierwszego przetargu na dzień 21.09.2009 r. na godz. 1100.

b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 23.300 zł.

c) wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

2.przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 sierpnia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-02