Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 204/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Zarządzenie nr 204/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:

§ 1 

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. J. Sobieskiego 1, 3, 5, 7, nieruchomości niezabudowane położone w Międzylesiu, AM 1, przy ul. Sobieskiego w granicach działek:

  1. dz. nr 187/61 o pow. 19 m2, KW 65216,

  2. dz. nr 187/62 o pow. 19 m2, KW 65217,

  3. dz. nr 187/63 o pow. 19 m2, KW 65218,

  4. dz. nr 187/64 o pow. 19 m2, KW 65219,

  1. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

  2. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres. 

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień 20.11.2009 r. godz.11.oo.

  2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.

  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5 zł.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.


 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Wybór formy przetargu podyktowany jest brakiem garaży i miejsc pod zabudowę garażową dla zamieszkujących budynki przy ul. J. Sobieskiego 1, 3, 5 i 7. Ponadto teren wokół wydzielonych garaży jest zapleczem gospodarczym dla tychże mieszkańców.

Międzylesie, dnia 14 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-14