Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 227/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej oraz zamiany gruntów pomiędzy Gminą, a osoba fizyczną w obrębie Gajnik.

 

Zarządzenie nr 227/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 listopada 2009 r.

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej oraz zamiany gruntów pomiędzy Gminą, a osoba fizyczną w obrębie Gajnik.

Na podstawie art 13 ust. 1, art 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 4 ust. 1, 2, 3 uchwały Nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji - drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogę w granicach działki o numerze geodezyjnym nr 26/2 o pow. 0,0605 ha, AM 1, KW 43828, obręb Gajnik.

  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

§ 2

Mając na uwadze realizację postanowień porozumienia nr RGG-7222-2/07 z dnia 03.09.2007 r. oraz dysponując pozytywną opinią Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2007 r., wyrażam zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Gajniku w następujący sposób:

  1. Pan Zbigniew Cebulak s. Jana i Janiny przeniesie na rzecz Gminy Międzylesie, własność działki nr 32/1 o pow. 0,0476 ha, położonej w Gajniku, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 10007.

  2. Gmina Międzylesie dokona przeniesienia na rzecz Pana Zbigniewa Cebulak własności działki nr 26/2 o pow. 0,0605 ha, położonej w Gajniku, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest księga wieczysta KW nr 43828.


 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 listopada 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-11-10