Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 251/09 z dnia 02.12.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 16/2 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 251/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  02  grudnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 16/2 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkaniowe i budynki jednorodzinne - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy zajmowany lokal użytkowy Plac Wolności 16/2, położony w Międzylesiu (dz. nr 187/17, pow. 299 m2, KW 46460).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 2 grudnia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-12-02