Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 16/2010 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu V-go przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

 

Zarządzenie nr 16/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 stycznia 2010 r.


w sprawie określenia formy i terminu V-go przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 29/7 i 29/8 obręb Pisary – zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że czwarty ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 15.01.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam: 

    1. termin V-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 29/8 o pow. 0,1192 ha KW 43830, AM - 1, obręb Pisary - na dzień 26 lutego 2010 r. na godz. 9 00.

    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 23.300 zł.

    3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

    4. przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 stycznia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wieslawa Szyrszeń
Data wytworzenia: 2010-01-20