Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 20/2010 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 202/3 o pow. 0,0627 ha, obręb Nowa Wieś.

 

Zarządzenie nr 20/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 202/3 o pow. 0,0627 ha, obręb Nowa Wieś.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIV/205/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 202/3 i 202/4, obręb Nowa Wieś – zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że pierwszy przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości nr 47 i 46/6 obręb Nowa Wieś, ogłoszony na dzień 18 stycznia 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam:

a) termin II-go przetergu ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 202/3 o pow. 0,0627 ha, KW 43829, Nowa Wieś na dzień 26.02.2010 r. godz. 1100.

 

b) wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

 

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/06 z dnia 19.09.2008 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20.01.2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2010-01-20