Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 18/2010 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 312/2, obręb Lesica.

 

Zarządzenie nr 18/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 312/2, obręb Lesica.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz oraz w wykonaniu uchwały nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica - zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wobec faktu, że pierwszy, drugi i trzeci ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 04.09.2009 r.,16.10.2009 r. i 27.11.2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a) termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 312/2 o pow. 0,39 ha, KW 44209, obręb Lesica - na dzień 26 lutego 2010 r. na godz. 1000.

b) cenę wywoławczą nieruchomości - 108.946 zł,

c) wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 stycznia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2010-01-20