Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 54/2010 z dnia 03.03.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, w drodze rokowań.

 

Zarządzenie nr 54/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 marca 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXIV/205/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 202/3 i 202/4, obręb Nowa Wieś – zarządzam co następuje:


 § 1

Wobec negatywnych wyników organizowanych przetargów ograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 202/4 o pow. 0,0448 ha, obręb Nowa Wieś, KW 43829, zarządzam zbyć działkę w drodze rokowań, ustalając termin na dzień 07 kwietnia 2010 r, na godzinę 9.oo.

§ 2 

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,

 • Zastępca Burmistrza - Piotr Kensicki,

 • Skarbnik - Helena Leka,

 • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,

 • Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami - Wiesława Szyrszeń.

 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

 2. Ustalam:

  1. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 14.060 zł.

  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 710 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 03 marca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-03-03