Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nr 70 z dnia 31 marca 2010r w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych


Zarządzenie Nr 77 /10

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2010r.

 

 

w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 14 lutego 2007r w sprawie zasad prowadzenia gospodarki w lasach stanowiących własność Gminy Międzylesie

zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Przekazuję nieodpłatnie 10 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla Hufca ZHP w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na odbudowę dachu stanicy harcerskiej w Marianówce, zniszczonego podczas silnego wiatru w miesiącu listopadzie 2008 r.

 

§2

 

Zobowiązuję Komendanta Hufca ZHP do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna w terminie 1 roku od jego otrzymania .

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

 

§4

 

Uchylam zarządzenie Burmistrza nr 78/09 z dnia 9 kwietnia 2010r.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, 31 marca 2010r.

 


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: D.Kosacz
Data wytworzenia: 12-04-2010