Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 97/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 10/5 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 97/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 10/5 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym. 

W wykonaniu uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkaniowe i budynki jednorodzinne - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy zajmowany lokal użytkowy Plac Wolności 10/5, położony w Międzylesiu (dz. nr 187/71, pow. 121 m2, KW 66887).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 29 kwietnia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-04-29