Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

 

Zarządzenie Nr 146/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

Na podstawie § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)- zarządzam co następuje:

§ 1

1. Czynności związane z przeprowadzaniem przetargów w zakresie zbywania nieruchomości wykonuje komisja przetargowa w składzie: 

Wiesława Szyrszeń - Przewodniczący Komisji,

Dariusz Kosacz - Członek,

Krzysztof Ważgint - Członek,

Ewa Siwek - Członek,

Franciszek Łuszczki - Członek,

Agata Rarus - Członek.

  1. Do podejmowania czynności w sprawach, o których mowa w ust. 1 uprawnionych jest co najmniej trzech członków komisji. 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 190/08 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 11 czerwca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-06-11