Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 193/2010 z dnia 6.08.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 205/1 położonej w Roztokach.

 

Zarządzenie nr 193 /2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 205/1 położonej w Roztokach.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXV/169/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roztokach do sprzedaży w drodze przetargu – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 205/1 o pow. 0,60 ha, położonej w Roztokach, KW 44169, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

1. Ustala sie:

 a) termin przetargu na dzień 13.09.2010 r. godz. 1200,

b) wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/06 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 6 sierpnia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-08-06