Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 210/2010 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie przekazania Sołectwu wsi Nagodzice działki niezabudowanej nr 91 o powierzchni 0,69 ha.

 

Zarządzenie nr 210/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 września 2010 r. 

w sprawie przekazania Sołectwu wsi Nagodzice działki niezabudowanej nr 91 o powierzchni 0,69 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przekazać w użyczenie Sołectwu wsi Nagodzice, na okres trzech lat , od 18 września 2010 r., nieruchomosć gruntową niezabudowaną w granicach działki nr 91 o pow. 0,69 ha, obręb Nagodzice , KW 79106, z wykorzystaniem na wiejskie boisko sportowe oraz plac zabaw.

  2. Warunki użyczenia określi odrębna umowa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 września 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-09-20
Metryczka
  • opublikowano:
    20-09-2010 11:14
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl