Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 205A/2010 z dnia 01.09.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 388, obręb Boboszów.

 

Zarządzenie nr 205A/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01 września 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 388, obręb Boboszów.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz wykonaniu uchwały nr XLII/262/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha, obręb Boboszów - zarządzam co następuje:


 § 1

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 30.08.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a). Termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 388 o pow. 0,40 ha, KW SW1K/00044174/9, obręb Boboszów - na dzień 04 października 2010 r. na godz. 1100.

b). Cenę wywoławczą nieruchomości - 78.177,60 zł,

c). Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 01 września 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-09-01