Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 274/2010 z dnia 22.12.2010 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Zarządzenie nr 274/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 

Na podstawie § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Wojska Polskiego 10, 12 i 14 część nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzylesiu, AM 1, w granicy działki nr 315/22 o pow. 18 m2.

  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień 24.01.2011 r. godz.10.oo.

  2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.

  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5 zł.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie:

Wybór formy przetargu podyktowany jest brakiem garaży i miejsc pod zabudowę garażową dla zamieszkujących budynki przy ul. Wojska Polskiego 10, 12 i 14. Ponadto teren wokół wydzielonego garażu jest zapleczem gospodarczym dla tychże mieszkańców.

Międzylesie, dnia 22 grudnia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-12-22