Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 29/2012 z dnia 03.02.2012 r. w sprawie określenia formy i terminu VI-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 113 - obręb Gniewoszów

Zarządzenie nr 29/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 03 lutego 2012 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu VI-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 113 - obręb Gniewoszów.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Wobec faktu, że piąty ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 12 grudnia  2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:
 
a) określić termin szóstego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr113 o pow. 5,36 ha, SW1K/00023082/4, obręb Gniewoszów - na dzień 05 marca 2012 r. na godz. 1200.
b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 128.828 zł.
c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 03 lutego  2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-02-03