Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 64/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe.

 Zarządzenie nr 64/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
 
 
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 zarządzenia nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawienia lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie - zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Od dnia 1 czerwca 2012 r. podwyższa się bazowe stawki czynszu za lokale użytkowe o 4,3 %.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
 
Międzylesie, dnia 20 kwietnia 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
         
                                                                           
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-04-20